Piotrków Trybunalski to nasz wspólny dom.

Tu żyjemy, pracujemy, uczymy się, rozwijamy swoje pasje. Każdego dnia wspólnie troszczymy się i dbamy o to wyjątkowe miejsce na ziemi. Na naszych oczach urzeczywistniają się marzenia o pięknym, przyjaznym i bezpiecznym mieście.

Wykorzystując pasję, energię i pomysłowość młodych ludzi, opierając się na pracy i aktywności ich rodziców oraz czerpiąc doświadczenia z dorobku naszych seniorów, sprawiamy, że Piotrków jest miejscem otwartym dla wszystkich. Wspólnotą, w której każda piotrkowianka i każdy piotrkowianin jest ważny i potrzebny.

Ostatnie lata pokazały, jak wiele przedsięwzięć można zrealizować dzięki wspólnej pracy. Inwestując w modernizację dróg, rozbudowę infrastruktury, budowę mieszkań czy też tworzenie miejsc rekreacji, kultury i edukacji stawiamy na wielowymiarowy rozwój.
Dbamy o każdą płaszczyznę życia miasta, aby ciągle podnosić poziom życia mieszkańców.

Wszystko w życiu zaczyna się od pragnień. To pragnienie dobra wpisane w naturę człowieka mobilizuje mnie do dalszej pracy na rzecz Piotrkowa. Mam zaszczyt współpracować z zespołem wspaniałych, mądrych i pracowitych ludzi. Mamy ambitne plany. Są to jednak plany realne,
bo stawiamy na odpowiedzialność. Odpowiedzialność za miasto, mieszkańców, finanse.
To odpowiedzialność nie tylko za teraźniejszość ale również za przyszłość. Składanie pustych obietnic pozostawiam innym. Przedstawiam konkretny, realny plan na rozwój miasta.
Wynika on między innymi ze Strategii Rozwoju Miasta. Na tym polega konsekwencja
w długookresowym działaniu.

Przed nami czas wyborów. Podejmiemy decyzję o przyszłości naszego miasta.
Wiedząc jak wiele wspólnie zrobiliśmy i mając świadomość jak wiele jeszcze przed nami, ofiarowuję Państwu moje umiejętności, wiedzę, doświadczenie i miłość dla naszego miasta.

W myślach, czynach, sercu, zawsze Piotrków!

Krzysztof Chojniak

#priorytety

Priorytety dla Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2029

Nowa kadencja samorządu to nowe wyzwania, jakie stoją przed nami,
a które chcielibyśmy zaproponować do realizacji w latach 2024 - 2029:

1.

Zielone Miasto – ochrona środowiska warunkiem wysokiej jakości życia mieszkańców.

2.

II. Bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa oraz zintegrowany transport publiczny.

3.

Przestrzeń Miejska po rewitalizacji – bezpieczna i sprzyjająca mieszkańcom.

4.

Wzmocnienie gospodarczej atrakcyjności Miasta.

5.

Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika Bugaj.

6.

Aktywny Piotrków – wzrost aktywności fizycznej możliwości rekreacji i wypoczynku oraz podniesienie poziomu ochrony zdrowia mieszkańców.

7.

Zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju na każdym etapie życia.

8.

Ograniczenie problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego.

9.

Szeroki udział mieszkańców w życiu kulturalnym Miasta.